Als de gerechtsdeurwaarder zijn werk doet, maakt hij daarvan een proces-verbaal of een exploot op. Een exploot vertelt wat er gebeurt bij het officieel overhandigen van documenten, zoals een dagvaarding of een bevel. Maar de gerechtsdeurwaarder mag niet zomaar op elk moment een exploot uitbrengen. Hier leggen we uit wanneer wel en wanneer niet, volgens de regels van de Gerechtsdeurwaarderswet en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Wat is een officiële ambtshandeling?

 • Uitbrengen van dagvaardingen en andere belangrijke documenten voor rechtszaken.
 • Officiële aankondigingen, mededelingen, protesten en andere juridische handelingen.
 • Ontruimingen, beslagen, veilingen, gijzelingen en andere acties die nodig zijn om gerechtelijke besluiten uit te voeren of om rechten te beschermen.
 • Toezicht houden bij openbare veilingen van roerende zaken

Alle taken die direct verband houden met deze werkzaamheden worden beschouwd als ambtshandelingen.

Explootvrije dagen

Dit zijn dagen waarop geen officiële ambtshandelingen mogen worden verricht. De gerechtsdeurwaarder moet zich houden aan bepaalde regels en mag niet altijd ambtshandelingen uitvoeren. Hier zijn de tijden en dagen waarop dit niet mag:

 • Tussen 20.00 uur en 07.00 uur mag de gerechtsdeurwaarder geen exploot uitbrengen.
 • Op zondagen en erkende feestdagen mag er ook geen exploot worden uitgebracht.
 • Het Ministerie van Justitie bepaalt daarnaast nog een aantal dagen waarop hetzelfde geldt als op erkende feestdagen.

Explootvrije dagen in 2024

De standaard feestdagen zijn veelal explootvrije dagen maar er zijn jaarlijks een aantal gelijkgestelde dagen (dagen gelijkgesteld aan feestdagen) die ook exploot vrij zijn. Deze zijn hieronder cursief afgedrukt.

In 2024 kennen we 10 mei en 27 december als exploot vrij. Het volledig overzicht voor 2024 ziet er dan als volgt uit:

 • 1 januari 2024 (Nieuwjaarsdag)
 • 29 maart 2024 (Goede Vrijdag)
 • 1 april 2024 (Paasmaandag)
 • 27 april 2024 (Koningsdag)
 • 5 mei 2024 (Bevrijdingsdag)
 • 9 mei 2024 (Hemelvaart)
 • 10 mei 2024 (dag na Hemelvaart)
 • 20 mei 2024 (Tweede Pinksterdag)
 • 25 december 2024 (Eerste kerstdag)
 • 26 december 2024 (Tweede kerstdag)
 • 27 december 2024 (dag na kerstdagen)

Uitzonderingen op explootvrije dagen

In sommige zaken mag een gerechtsdeurwaarder wel een ambtshandeling verrichten op een explootvrije dag. Veelal is dan de toestemming van de rechter vereist, bijvoorbeeld in noodgevallen, zoals een spoedeisend kort geding waarvoor op zondag een dagvaarding moet worden bezorgd, of bij een conservatoir beslag.

Vragen?

Heeft u vragen over het uitvoeren van ambtshandelingen of explootvrije dagen? Neem dan contact met ons op.

Deze site maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om het gebruiksgemak van de site te verbeteren, statistieken bij te kunnen houden en inzicht te krijgen in het bezoek gedrag. Je leest hier meer over in ons privacybeleid.