Bestuursregel

Verbod voorfinanciering out-of-pocketkosten

Gerechtsdeurwaarders mogen de out-of-pocketkosten, zoals bijvoorbeeld de kosten van informatie-inwinning, griffierecht, slotenmaker, transportbedrijf en verhuizers, niet langer voor hun opdrachtgevers voorfinancieren. Ook de kosten van een in te schakelen advocaat of notaris moeten op voorhand gedekt worden. Om niet in strijd te handelen met deze bestuursregel zijn wij verplicht om u om een voorschot te vragen. Eerst na ontvangst van het voorschot kunnen de door u verlangde werkzaamheden worden verricht.

Indien wij meerdere dossiers voor u behandelen dan controleren wij of de daarin ontvangen gelden de out of-pocketkosten afdekken. Wij zullen dit blijvend controleren. Als er geen of onvoldoende dekking aanwezig is, dan zullen wij u om een aanvullend voorschot vragen. U als opdrachtgever en wij als lid van de KBvG, moeten ons immers aan deze bestuursregel conformeren.

Mocht u vragen hebben neem dan contact met ons op.