Business continuity plan

Het is de nachtmerrie voor iedere ondernemer:. Het optreden van een calamiteit waardoor de bedrijfsvoering volledig of gedeeltelijk stil komt te liggen. Brand in het kantoorpand, een overstroming, stroomstoringen, braak (met vernieling), het wegvallen van telefoon- en dataverbindingen. Zo maar een paar voorbeelden, waar bedrijven regelmatig mee worden geconfronteerd.

De schade van een calamiteit beperkt zich niet enkel tot het vervangen van wat is beschadigd of verloren gegaan. Verlies aan productiviteit en inkomen, schade aan personeel en andere belanghebbenden, mogelijke juridische vervolging, reputatieschade en het eventueel moeten uitkeren van compensatie kunnen kostbare gevolgen van een calamiteit zijn.

Het is daarom dat ons kantoor beschikt over een Business Continuity Plan.

Het Business Continuity Plan (BCP) richt zich op het minimaliseren van gevolgschade in het geval van een calamiteit. In het BCP wordt vastgelegd welke maatregelen worden genomen wanneer zich een calamiteit voordoet. De maatregelen hebben onder andere betrekking op het (eventueel op een andere locatie) kunnen voortzetten van de kritische bedrijfsprocessen.

Wij vinden het belangrijk dat niet enkel de voor u geïncasseerde gelden zijn geborgd op onze kwaliteitsrekening, maar dat ook in het geval van een calamiteit essentiële bedrijfsmiddelen weer zo snel mogelijk beschikbaar en bereikbaar zijn. Zo kunnen onze ambtelijke taken en de incasso van uw vorderingen onverminderd worden voortgezet.

Zo kunt u met een gerust hart zaken met ons doen!

Deze site maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om het gebruiksgemak van de site te verbeteren, statistieken bij te kunnen houden en inzicht te krijgen in het bezoek gedrag. Je leest hier meer over in ons privacybeleid.