Op een zondag of algemeen erkende feestdag mogen er door een deurwaarder geen ambtshandelingen worden verricht.

Jaarlijks worden er bij Koninklijk Besluit bepaalde dagen gelijkgesteld met een algemeen erkende feestdag, derhalve zijn ook deze dagen explootvrij.

Voor 2023 zijn de volgende dagen explootvrij:

  • 07 april 2023 (Goede Vrijdag)
  • 10 april 2023 (Paasmaandag)
  • 27 april 2023 (Koningsdag)
  • 28 april 2023
  • 05 mei 2023 (Bevrijdingsdag)
  • 18 mei 2023 (Hemelvaart)
  • 19 mei 2023 (dag na Hemelvaart)
  • 29 mei 2023 (Pinkstermaandag)
  • 25 december 2023 (1e kerstdag)
  • 26 december 2023 (2e kerstdag)

Op deze dagen mogen wij dan ook uitsluitend exploten uitbrengen na toestemming van de Voorzieningenrechter.